Datum: 20 februari 2024
Tijd: 19:30
Locatie: Gereformeerde Gemeente in Nederland, Drossaardslaan 1 te Leerdam

Dhr en mevr Snoek komen vertellen over het werk op het zendingsveld. Inloop vanaf 19.00 uur.

Tijdens deze avond zal er een collecte gehouden worden t.b.v. de Mbuma zending. Tevens zijn er verschillende verkooptafels aanwezig.

Iedereen, jong en oud, van harte welkom!