Instellingen

De Mbuma zending ondersteunt verschillende instellingen van de Free Presbyterian Church of Scotland in Zimbabwe die allen bedoeld zijn als ‘dienstmaagd’ van het Evangelie. Hieronder volgt een korte toelichting bij de verschillende instellingen.

 

John Tallach High School

Zo`n 600 leerlingen bezoeken deze school. De school is gelegen in een plattelandsgemeenschap, ongeveer 40 km vanaf Bulawayo. De meeste leerlingen komen van ver en slapen bij de school. De John Tallach school behaalt goede prestaties en heeft de 4e plaats in de ranglijst van beste scholen van Zimbabwe.
De leerlingen hebben heel verschillende religieuze achtergronden. Er zijn er bij die bij de Free Presbyterian Church horen, maar ook zijn er Zevendedags Adventisen bij en Rooms-katholieken. De meeste leerlingen hebben wel een christelijke achtergrond, maar vaak nog gemengd met de oude, heidense wijze van godsdienst.
Op de school staat het onderwijs uit de Bijbel en de Westminster Cathechismus centraal. Op zondag en door de week komen de kinderen in de kerk voor gebedsbijeenkomsten en godsdienstoefeningen waar een ouderling of predikant voorgaat. Op zondag hebben de kinderen een uur zondagschool. Ze leren de Westminster Catechismus, een gedeelte uit de Bijbel en een psalm.

Basisscholen

De zending heeft zeven leerkrachten Bijbelonderwijs die in lagere scholen werken onder toezicht van een onderwijsbeambte van de kerk in Zimbabwe. De basisscholen Ingwenya, Lutsha en Thembiso hebben allemaal één leerkracht Bijbelonderwijs; en de basisscholen Mbuma en Zenka hebben er twee. Een nieuwe syllabus voor Bijbelonderwijs is ontwikkeld. De leerkrachten Bijbelonderwijs komen regelmatig bijeen voor bijscholing. Dit omvat studie van de Heilige Schrift en de Westminster Geloofsbelijdenis. “Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken” (Spreuken 22:6).

 

 

Thembiso weeshuis

Thembiso Children’s Home is het kindertehuis van de kerk, waar ongeveer 40 kinderen worden opgevangen. Deze kinderen, die een moeilijke start in hun leven hebben gehad, worden nu opgevangen in een omgeving waar zij worden onderwezen in het Woord van God.

Er is 23 man personeel, inclusief huismoeders en directie. In 2011 werd het tehuis gereorganiseerd van een slaapzaalachtige opzet naar vijf familie-eenheden in vijf huizen, en dit werkt goed.

Het tehuis zet zich in voor het creëren en onderhouden van een zorgzame en beschermende omgeving voor de kinderen. De kernwaarde is het onderwijzen en uitdragen van het Woord van God. Er is een wekelijkse gebedsbijeenkomst in Thembiso, en de directeur van het tehuis houdt dagelijks een huisgodsdienstoefening met de familie-eenheden. De kinderen gaan op de dag des Heeren naar de kerk in Lobengula (Bulawayo) wat op korte afstand is.

Mbuma Zendingsziekenhuis

Het ziekenhuis bestaat zo`n 60 jaar en bedient een verzorgingsgebied van ongeveer 20.000 mensen hoewel ook mensen van veel verder de weg naar het ziekenhuis weten te vinden. Het ziekenhuis staat ten dienste aan de zending. Er wordt veel tijd en aandacht besteedt aan het onderwijs uit Gods Woord en godsdienstoefeningen met medewerkers en patienten. Ook zijn er cathechisten in dienst van het ziekenhuis die pastorale zorg verlenen aan patienten en mee gaan naar de omliggende dorpen om naast aandacht voor de lichamelijke noden vooral te wijzen op de geestelijke noden en de enige Heelmeester. 

 

Gezondheidsklinieken

Rondom het Mbuma ziekenhuis zijn de afgelopen jaren een aantal klinieken gebouwd om de zorg dichter bij de mensen te brengen en het ziekenhuis te ontlasten. De klinieken worden gebouwd door de lokale bewoners.
De eerste kliniek is gebouwd in Lutsha.
In mei 2017 is de tweede kliniek geopend in Vova. De derde kliniek is gerealiseerd in Simbo.
In de klinieken vinden de dagopeningen en sluitingen plaats door een ouderling van een dichtbijzijnde gemeente of afdeling van de Free Presbyterian Church of Scotland. Ook bezoeken de cathechisten van het ziekenhuis de klinieken voor het verlenen van pastorale zorg.

Wilt u contact met ons opnemen?

Bent u geïnteresseerd in het werk van stichting Mbuma, wilt u weten of u iets voor ons kunt betekenen of heeft u vragen?
Neem gerust contact met ons op via e-mail of contactformulier.