De zendingscommissie van de GGiN te Gouda heeft een kerkhistorische wandelroute gemaakt door de mooie stad Gouda. De opbrengst van deze route is voor de Mbuma-zending. De routebeschrijving is te bestellen door € 8,- over te maken op het bankrekeningnummer van de GGiN te Gouda: NL49 RABO 0322 4636 45 met vermelding van ‘wandelroute Mbuma’ en uw adres. Dan wordt de route u toegestuurd. Ook de fietsroute rond Gouda is nog verkrijgbaar voor dezelfde prijs. Voor € 15 ontvangt u zowel de wandel- als de fietsroute. Voor meer informatie bel: 06-25181258.