Ook dit jaar hebben we als plaastelijke Mbuma zendingskrans in Genemuiden een verkoopactie gehouden. In de Bethelkerk in Genemuiden werden de bestelde artikelen gesorteerd en verdeeld. Op zaterdag 1 oktober 2022 zijn alle bestellingen bezorgd of opgehaald.

We kunnen terugzien op een mooie verkoopactie waarmee het werk voor Mbuma gesteund mocht worden.

De totale opbrengst van deze actie en de overige giften was €12.000.

We zijn dankbaar dat deze actie ook dit jaar zo mooi verlopen is. Bovenal dank aan de Heere, die krachten gaf en harten neigde. Hij schenke Zijn zegen over zendingswerk in Zimbabwe.