Zendingswerk

 

De Mbuma zending is betrokken bij verschillende projecten in Zimbabwe, waaronder enkele scholen, een weeshuis en een ziekenhuis.

John Tallach middelbare school

John Tallach middelbare school is een van de projecten die ondersteund worden door Mbuma. Zo`n 600 leerlingen bezoeken deze school. De school is gelegen in een plattelandsgemeenschap, ongeveer 40 km vanaf Bulawayo. Ongeveer 50 leerlingen wonen direct in de de buurt van de John Tallach school, de rest komt van verder weg. De John Tallach school behaalt goede prestaties en heeft de 4e plaats in de ranglijst van beste scholen van Zimbabwe. De directeur van de school, Mr. B. Ncube, wordt in zijn werk bijgestaan door Miss Norma Maclean en een aantal leraren. 
De leerlingen hebben heel verschillende religieuze achtergronden. Er zijn er bij die bij de Free Presbyterian Church horen, maar ook zijn er Zevendedags Adventisen bij en Katholieken. De meeste leerlingen hebben wel een christelijke achtergrond, maar vaak nog gemengd met de oude, heidense wijze van aanbidden. Dit zorgt voor veel vragen bij hen.
De schooldag begint om 6 uur `s ochtend met het ontbijt, gevolgd door gebed. In de zomer beginnen de lessen om kwart voor 7, in de winter om 10 voor half 8. De lessen worden gestart door het zingen van een psalm en gebed. Dan volgen 8 lessen van 40 minuten. . Na 4 lessen in er een pauze. Na de lunch doen de leerlingen verschillende klusjes, o.a. in de tuin. `s Middags is er nog 2 uur les. Kinderen die alleen dagonderwijs krijgen gaan dan naar huis. De anderen leerlingen gaan na het avondeten verder met hun lessen, tot 8 uur. Ze blijven slapen in de buurt van de school. Op vrijdagmiddag en zaterdag hebben de kinderen vrij. 
Op zondag hebben de kinderen een uur zondagschool. Ze leren de Westminster Catechismus, een gedeelte uit de Bijbel en een psalm.

5 Basisscholen

Mbuma ondersteunt 5 basisscholen. Deze scholen bevinden zich in Thembiso, Ingwenya, Zenka, Lutsha en Mbuma. Eerst waren er veel problemen met het Bijbelonderwijs. Veel van de leraren waren namelijk niet van de kerk, en konden dus ook niet goed onderwijs geven. Daarom wordt dit onderwijs nu gegeven door leiders van de kerk, zoals ouderlingen. 

Thembiso weeshuis

Thembiso weeshuis is een van de projecten die ondersteund worden door Mbuma. In het weeshuis worden ongeveer 40 kinderen opgevangen, 15 meisjes en 25 jongens. Deze kinderen zijn verdeeld over vijf groepen. Iedere groep woont in een eigen huis, om zo een gezinssituatie te creëren. In totaal werken er zo`n 23 huismoeders en ander personeel bij het Thembiso weeshuis. 
De huismoeders leren de kinderen iedere week een aantal Bijbelverzen en gedeeltes van de Catechismus. De meeste kinderen gaan overdag naar school, en ook in het weeshuis zelf krijgen ze verschillende lessen. Op dinsdag komt ds. Khumalo of Mr. Maphala. De kinderen krijgen dan, samen met andere schoolkinderen en de leraren, bijbelonderwijs. 

Verschillende klinieken

De laatste tijd zijn er twee klinieken gebouwd. Deze klinieken worden op het platteland gebouwd, om zo dichter bij de mensen zorg tekunnen verlenen. De klinieken worden gebouwd met hulp van de lokale bewoners.
De eerste kliniek die gebouwd is, is de Lutsha-kliniek, onder leiding van Mr. Mlume.
De kliniek is erg succesvol is het verlenen van primaire en preventieve zorg. In mei 2017 is de tweede kliniek, de Vova-kliniek, onder leiding van Mr. Mpofu, geopend. De derde kliniek die gepland staat, is de Sagonda-kliniek.
Vanaf de bouw van de klinieken, is er dagelijks gebeden om hulp door de mensen in de naburige dorpen

Mbuma Zendingsziekenhuis

Het ziekenhuis bestaat nu zo`n 50 jaar. John Tallach merkte op dat er veel tijd werd besteed aan de medische noden van de mensen. Daarom besloot hij dat er een ziekenhuis moest komen. Het begon eenvoudig; het ziekenhuis bestond uit twee kamers. In 1962 werd een vleugel van het huidige ziekenhuis gebouwd. Het ziekenhuis bewijst nu diensten en zorg aan ongeveer 20.000 mensen. Er werken zo`n 90 mensen bij het Mbuma ziekenhuis. Er wordt veel aandacht besteed aan Gods Woord en gebed.

Wilt u contact met ons opnemen?

Bent u geïnteresseerd in het werk van stichting Mbuma, wilt u weten of u iets voor ons kunt betekenen of heeft u vragen?
Neem gerust contact met ons op via e-mail of contactformulier.