Datum: 22 juni 2022
Tijd: 19:30
Locatie: Kerkgebouw GGiN, Burg. Lodderstraat 43, Opheusden

 

Dhr. K. Mpata is catecheet; zijn taak is om patiënten en mensen uit het gebied rondom het ziekenhuis te onderwijzen uit Gods Woord. Hij zal ons iets vertellen over hoe het werk van de Heere ook gezien mag worden in Mbuma en geeft daarbij aansprekende voorbeelden. 

Er is een tolk aanwezig en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Tijdens de avond is er een collecte met een specifiek doel voor weeskinderen in het gebied rondom het ziekenhuis. dhr. Mpata zal dat doel ook toelichten. Jong en oud van harte welkom!