Werkvelden

De Mbuma zending ondersteunt verschillende instellingen van de Free Presbyterian Church of Scotland in Zimbabwe die allen bedoeld zijn als ‘dienstmaagd’ van het Evangelie. Hieronder volgt een korte toelichting bij de verschillende instellingen.

 

John Tallach High School

 

 

De John Tallach High School is een onderdeel van de zending. Deze school bevind zich in Ingwenya, een plattelandsgemeenschap ongeveer 40km van Bulawayo.

 

De John Tallach school is een school met voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen komen van ver en kunnen hierdoor overnachten bij de school. Er zijn een aantal slaapzalen waar gebruik van gemaakt wordt. Dit betekend dat zij de hele week in Ingwenya verblijven.

 

De John Tallach School behaalt goede resultaten en heeft een goede plaats in de ranglijst van beste scholen in Zimbabwe. Dit betekend dat er jongeren van allerlei richtingen en verschillende religieuze opvattingen op deze school komen. Er zijn jongeren die bij de Free Presbyterian Church horen, maar ook vanuit andere kerken. Bijvoorbeeld Zevendedagsadventisten of van de Rooms Katholieke Kerk. De meeste leerlingen hebben wel een christelijke achtergrond, al dan niet gemengd met de oude, heidense wijze van godsdienst.

 

Op de John Tallach School staat het onderwijs uit de Bijbel en de Westminster Cathechismus centraal. Dit is de basis.

Op zondag maar ook door de week komen de kinderen in de kerk voor gebedsbijeenkomsten en godsdienstoefeningen waar een ouderling of predikant voorgaat. Naast de kerkdienst is er op zondag ook een uur zondagsschool. Hier wordt de Westminster Catechismus, een gedeelte uit de Bijbel en een psalm geleerd.

Basisscholen

Er zijn verschillende basisscholen die onderdeel zijn van de zending. Op dit moment zijn dat er 5, in Ingewenya, Lutsha, Thembiso, Mbuma en Zenka. Er wordt veel aan de jonge kinderen geleerd, maar wat bijzonder is, is dat iedere dag geopend wordt met gebed.

 

Naast de algemene lessen zijn er ook een aantal leerkrachten Bijbelonderwijs die op deze scholen werken. Zij werken onder toezicht van een onderwijsbeambte van de kerk in Zimbabwe.

 

Ingewenya, Lutsha, Thembiso hebben allen één leerkracht voor het Bijbelonderwijs per locatie. Mbuma en Zenka hebben beiden twee Bijbelonderwijzers per locatie. De leerkrachten komen regelmatig bijeen voor scholing. Dit omvat onder andere de studie van de Heilige Schrift en de Westminster Geloofsbelijdenis.

 

“ Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken” Spreuken 22:6

 

 

Thembiso weeshuis

Thembiso Childeren’s Home, het kindertehuis van de kerk. Een veilige plek voor kinderen die een moeilijke start hebben gehad in hun jonge leven. Wat waardevol dat zij nu in liefde worden opgevangen. In een omgeving waar zij worden onderwezen in het Woord van God.

 

In het weeshuis wonen ongeveer 40 kinderen. Er zijn ongeveer 23 mensen werkzaam. Er zijn een aantal moeders, die ieder ongeveer 5 kinderen om zich heen hebben. Er zijn dus als het ware kleine gezinnen/familie’s in dit weeshuis.

 

Het tehuis zet zich in voor het creëren en onderhouden van een zorgzame en beschermende omgeving voor de kinderen. Hoe belangrijk is deze basis in het verdere leven. De kernwaarde echter is het onderwijzen en uitdragen van het Woord van God.

Wekelijks is er een gebedsbijeenkomst in Thembiso. Daarnaast houd de directeur van het tehuis dagelijks een huisgodsdienstoefening met de kinderen. 

Op zondag gaan de kinderen naar de kerk in Lobengula, dit is in Bulawayo, op korte afstand van het Thembiso weeshuis. 

Mbuma Mission Hospital

Het ziekenhuis ligt in het midden van de bossen. Patiënten komen van verre om een bezoek te brengen. Zieke patienten hebben het voorrecht als ze op een ezelskar vervoerd kunnen worden. Veel mensen komen lopend en zijn soms al uren of dagen onderweg.

Iedere patiënt heeft zijn eigen boekje of schriftje mee. Dit is het dossier. Het kan zijn dat er in een ander ziekenhuis al wat opgeschreven staat, of dat de patiënt in het verleden al bij het Mbuma ziekenhuis is geweest. Dit is fijn om te kunnen achterhalen. Op een aantal dagen kunnen de patiënten zonder afspraak komen. Ze nemen dan plaats in de wachtrij. Soms betekend dit dat het heel druk is, en ze dus lang moeten wachten. Dat is geen enkel probleem. Duurt het te lang en kan de wachtrij deze dag niet gezien worden door de dokter? Dan wordt de slaapmat op de veranda van het ziekenhuis gelegd om de volgende dag opnieuw te gaan wachten. 

Het Mbuma ziekenhuis is een zendingsziekenhuis, dit betekent dat het een ziekenhuis is waar naast de lichamelijke nood, ook aandacht is voor de geestelijke nood.

Er zijn catechisten werkzaam, zij onderwijzen het personeel, de patiënten en familieleden of bezoekers vanuit de Bijbel en bieden pastorale zorg. Iedere dag wordt er geopend met het lezen van een gedeelte uit de Bijbel en gebed. Ook aan het einde van de dag vindt er een dagsluiting plaats.

Naast de zorg die in het ziekenhuis verleend wordt, worden ook de dorpen rondom het ziekenhuis bezocht, dit wordt de outreach genoemd. Er gaat iemand van de verpleging mee, maar ook een catecheet (pastoraal werker). Naast de aandacht voor de lichamelijke nood, wordt ook hier weer gewezen op de geestelijke noden en de enige Heelmeester. 

 

Gezondheidsklinieken

Rondom het Mbuma ziekenhuis zijn de afgelopen jaren een aantal klinieken gebouwd om de zorg dichter bij de mensen te brengen en het ziekenhuis te ontlasten. De algemene zorg kan hier gegeven worden, en mocht het nodig zijn dat de patiënt toch naar het ziekenhuis moet komen dan kan er alsnog doorverwezen worden.

De klinieken worden veelal gebouwd door de lokale bewoners.

Eer eerste kliniek is gebouwd in Lutsha. In mei 2017 is de tweede kliniek geopend in Vova. In 2021 is er een kliniek geopend in Simbo.

Net als in het ziekenhuis wordt ook in de klinieken een dagopening en –sluiting gehouden door een catecheet of een ouderling van een dichtstbijzijnde gemeente. Zo wordt de werkdag geopend en gesloten met Gods Woord en het gebed.