Over de Mbuma zending

Zendingswerk in Zimbabwe

Het was de Zuid-Afrikaan John Boyana Radasi die net voor het begin van de twintigste eeuw in contact kwam met N. Cameron, predikant van de Free Presbyterian Church of Scotland, een opleiding volgde in Schotland en vervolgens aan de afstammelingen van het Zoeloevolk in Rhodesie het evangelie ging prediken. Hij was de Ndebele-taal machtig en vertaalde de Schotse psalmberijming. Op 9 september 1905 werd de eerste zendingspost geopend.

Vandaag de dag zijn er 6 hoofdgemeenten met daaraan verbonden een 40-tal kleinere gemeenten. Meer hierover vindt u op de pagina ‘Gemeenten‘.

Naast de gemeenten zijn er een aantal instellingen waardoor mensen bereikt worden met het Evangelie. Dit zijn de John Tallach High School, het Mbuma Zendingsziekenhuis en de bijbehorende klinieken en het weeshuis Thembiso. Meer hierover vindt u op de pagina ‘werkvelden‘.

Ook zijn een aantal Godsdienstonderwijzers die op de aan de zending verbonden basisscholen lesgeven.  

Meer informatie over de Free Presbyterian Church of Scotland vindt u op de website van de kerk: www.fpchurch.org.uk.

 

 

Ondersteuning vanuit Nederland

 

De Mbuma zending in Zimbabwe gaat uit van de Free Presbyterian Church of Scotland. In Nederland wordt deze ondersteund door de Nederlandse Stichting Mbuma zending die uitgaat van de achterban van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk. 

De Nederlandse Mbuma-zending steunt het zendingswerk van deze kerk sinds de jaren 60 van de de 20e eeuw. De stichting organiseert jaarlijks een Mbuma Zendingsdag die door enkele duizenden mensen bezocht wordt. Er spreken voornamelijk predikanten uit de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, en de Hersteld Hervormde Kerk.

Ook geeft de Mbuma zending een maandblad uit om achterban op de hoogte te houden van het werk in Zimbabwe. Dit maandblad wordt voornamelijk door jonge kinderen rondgebracht.

Er zijn veel comités in het land die actief bijdragen aan de zending.