Al enkele jaren is het ziekenhuis te klein voor de grote aanloop van patiënten. Regelmatig is het zo vol, dat patiënten twee hoog liggen: één iemand op het bed en de andere patiënt (soms met een baby) op een matras onder het bed. Zeker op de vrouwenafdeling en de verlosafdeling is dit inmiddels een normaal verschijnsel, maar natuurlijk verre van ideaal. Om de kwaliteit van het ziekenhuis en de patiëntenzorg te verbeteren, is het al langere tijd een wens om het ziekenhuis uit te breiden en te renoveren. Verder moet de apotheek nodig worden uitgebreid om materialen en medicijnen goed op te slaan.

Plan

Het plan is om op drie onderdelen het ziekenhuis te verbouwen en/of uit te breiden:

  1. Uitbreiding magazijn en apotheek (oranje kader): het magazijn is veel te klein en de voorraad ligt opgeslagen in verschillende ruimtes op het ziekenhuisterrein. Met de nieuwbouw kan alles gecentraliseerd worden.
  2. Nieuwbouw verlosafdeling (rode kader): Er wordt een nieuwe vleugel gebouwd, waarin de verlosafdeling een plek krijgt. De nieuwbouw bestaat uit verloskamers, ante-natal en post-natal afdelingen, sanitaire voorzieningen en een spreekkamer.
  3. Renovatie vrouwenafdeling (groene kader): de huidige verlosafdeling en vrouwenafdeling wordt verbreed, en verlengd en zal gebruikt gaan worden als vrouwenafdeling, de afdeling met de meeste patiënten. Ook komen er twee eenpersoonskamers bij die kunnen worden gebruikt voor isolatie of wanneer men meer privacy wenst. Het plan is om op drie onderdelen het ziekenhuis te verbouwen en/of uit te breiden:

Start en verloop

Inmiddels is door de aannemer een start gemaakt met de verbouwing. De grond is bouwrijp gemaakt en in december moet de fundering gerealiseerd zijn. Omdat de grond veel klei bevat en veel gebouwen in de omgeving constructief scheuren, hebben we veel aandacht besteed aan een goede fundering. Zodat de gebouwen bij leven en welzijn nog jaren gebruikt kunnen worden in dienst van de zending.

De planning is om D.V. zomer 2024 het project af te ronden. Het is prachtig om te zien hoe de lokale mensen betrokken zijn bij de verbouwing en nieuwsgierig toekeken toen de graafmachine en vrachtwagens met eerste materialen werden gebracht. Het project wordt uitgevoerd door een kundige aannemer uit Bulawayo, maar lokale mensen worden waar mogelijk ingeschakeld.