Er is veel werk verzet in de afgelopen maanden. Ladingen met afgegraven kleigrond gingen de toegangspoort uit en ladingen zand kwamen de poort in. De kleigrond is afgegraven omdat het niet genoeg draagkrachtig is en vervangen door het lokaal aanwezige Kalaharizand dat veel beter draineert. Op het verdichte zand is de fundering gebouwd. Inmiddels ligt ook de vloer erin en zijn alle deur- en raamkozijnen aangekomen. Dat betekent dat we verder kunnen met de opbouw van de muren. Zeker nu we in de piek van het regenseizoen zitten en hevige regenbuien overtrekken, zijn we blij dat de fundering er in ligt. En de lagere temperaturen zijn ook aangenamer om te werken, in november tikte de thermometer dagenlang de 40 graden aan. De foto’s geven een impressie van de bouwwerkzaamheden tot nu toe. Graag willen we u hartelijk bedanken voor u financiële steun, waardoor de uitvoering van dit project mogelijk is!