In de kleuterklas

Wat is het leuk als we bericht krijgen dat er klassen werken over Afrika en de zending. Een manier om de kinderen al vroeg met de zending in contact te laten komen. Waar gaat het geld van de zendingsbusjes nu echt heen?

Zo kregen we een aanvraag van de Graaf Jan van Nassauschool, of iemand eens iets kon vertellen over het leven in Zimbabwe en het werk van de Mbuma zending. De kleuters zijn erover aan het werk. Wat fijn, dat doen we graag!

23 januari jl. was het zover, de kleuters keken ernaar uit! Wat was het mooi om de foto’s te bekijken en ook de spulletjes die meegenomen waren uit Afrika. En om dan aan het einde de reactie van de kinderen te krijgen: “Wat was het mooi, juf!”

Bent u leerkracht op een school en wilt u dit ook eens, of bent u ouder en werkt u kind over Afrika en de zending? Neem gerust contact op door een mail te sturen naar , dan komen we graag bij u in de klas!

Een indruk van het zendingswerk

Misschien bent u onderstaande flyer wel tegengekomen over de avond van Clara Boer, of bent u wel op deze avond aanwezig geweest!

Zoals Clara zegt: “Soms vragen mensen wel eens wat nu het mooiste is aan Mbuma. En dan kun je veel dingen zeggen, de afhankelijkheid van de mensen, de dankbare oogjes van een kind. Maar vooral is het de geliefde psalm die vaak op Mbuma wordt gezongen: Psalm 133.”

Wat was het mooi hoe Clara aan de hand van vele foto’s een inkijkje mocht geven in het werk op het zendingsveld! We hebben veel kunnen zien en horen over het mooie werk van de zending! Ze vertelde voorbeelden van patiënten, hoe zij de tijd in het ziekenhuis beleven. Het contrast met de medische zorg in Nederland is groot, de druk op Zimbabwe is hoog.

Maar ook hoe het ziekenhuis gebruikt  wordt om Zijn werk voort te planten. Zo vertelde ze van een jongen die in de gevangenis terecht is gekomen en daar bezocht werd door een evangelist. Later mocht deze jongen in de kerk bij Mbuma komen. De Heere weet hoe het in zijn hart ligt, maar het is bemoedigend om deze verandering te aanschouwen.

Het is een aanrader om zulke avonden bij te wonen, u kunt hiervoor de agenda op de site of het maandblad in de gaten houden. Misschien wilt u er zelf wel een organiseren, neem voor vragen gerust contact met ons op door een mail te sturen naar

Zendingskrans Genemuiden 2023

Ook dit najaar heeft de plaatselijke Mbuma zendingskrans in Genemuiden de jaarlijkse verkoopactie gehouden. Veel bestellijsten werden ingevuld en ingeleverd om, met name etenswaren, te bestellen. In de Bethelkerk in Genemuiden werden de bestelde artikelen gesorteerd en verdeeld. Op zaterdag 7 oktober 2023 zijn alle bestellingen bezorgd of afgehaald.

We kunnen terugzien op een mooie verkoopactie waarmee het werk voor Mbuma gesteund mocht worden. De totale netto opbrengst van deze actie en overige giften was € 7.000,–.

We zijn dankbaar dat deze actie ook dit jaar weer goed verlopen is en dat de opbrengst besteed mag worden aan de uitbreiding van het Mbuma Zendingsziekenhuis.

Naast de aandacht voor de lichamelijke nood, mag ook hier gewezen worden op de geestelijke noden én op de enige Heelmeester Jezus Christus.

Predikbeurten en spreekbeurten

Geachte kerkenraden en zendingscommissie’s
Om de predikbeurten t.b.v. de Mbuma-zending, de spreekbeurten van onze zendingsmedewerkers en de verkopingen t.b.v. de Mbuma-zending in het land beter onder de aandacht te kunnen brengen verzoeken wij u om dit, wanneer dit bekend is, aan ons te melden zodat wij dit op tijd in het Mbuma-blad kunnen vermelden. Bij voorbaat hartelijk dank. Wij verzoeken u om dit te melden bij:
en

Spreekbeurten

Als je graag een spreekbeurt wilt houden over de Mbuma zending, stuur dan een email aan en we proberen je verder te helpen!