Van Ederveen naar Mbuma

De Calvijnschool in Ederveen heeft dit jaar een nieuw gebouw betrokken. Ook de inrichting is nieuw. Het oude schoolmeubilair (wat nog in zeer goede staat is), is geschonken aan scholen die gesteund worden door de Mbuma-zending in Zimbabwe. Daar beginnen de tafels en stoelen aan een tweede leven.  Een gedeelte van het meubilair is bestemd voor de basisschool in Mbuma, en een ander deel voor de basisschool in Lutsha. Op de foto’s is te zien hoe blij ze ermee zijn!

De container is afgeladen vol! In Zimbabwe aangekomen gaan de tafeltjes en stoeltjes op de vrachtwagen richting Mbuma.

Met elkaar worden de tafels en stoelen naar de juiste plaats gebracht.

 

Blije kinderen, die nu een eigen tafel en stoel hebben en niet meer, zoals in sommige lokalen, op de grond hoeven te zitten. Ook de meester is ontzettend blij met dit mooie geschenk uit Nederland.

 

Verkoopactie Genemuiden

Ook dit jaar hebben we als plaastelijke Mbuma zendingskrans in Genemuiden een verkoopactie gehouden. In de Bethelkerk in Genemuiden werden de bestelde artikelen gesorteerd en verdeeld. Op zaterdag 1 oktober 2022 zijn alle bestellingen bezorgd of opgehaald.

We kunnen terugzien op een mooie verkoopactie waarmee het werk voor Mbuma gesteund mocht worden.

De totale opbrengst van deze actie en de overige giften was €12.000.

We zijn dankbaar dat deze actie ook dit jaar zo mooi verlopen is. Bovenal dank aan de Heere, die krachten gaf en harten neigde. Hij schenke Zijn zegen over zendingswerk in Zimbabwe.

Mbuma Mission Hospital opent kliniek in Simbo

Afgelopen dinsdag 18 oktober is in aanwezigheid van veel genodigden de kliniek in Simbo geopend. De kliniek is gebouwd om het ziekenhuis in Mbuma te ontlasten en de medische en geestelijke zorg dichter bij de mensen te brengen. Naast de kliniek in Simbo zijn er afgelopen jaren ook klinieken gerealiseerd in Lutsha en Vova.

Spreekbeurten

Als je graag een spreekbeurt wilt houden over de Mbuma zending, stuur dan een email aan en we proberen je verder te helpen!

Agenda op de website

Er is nu ook een agenda functie op de website. Zie hiervoor in het menu ‘Agenda’. Mocht u een zendingsbijeenkomst organiseren, wilt u dat dan laten weten aan ons via , dan plaatsen wij de bijeenkomst op de website.

Ds. T. Mwedzi bevestigd tot predikant in Zvishavane

Ds. T. Mwedzi is op 10 mei jongstleden bevestigd tot predikant van de gemeente New Canaan (Zvishavane) in Zimbabwe. De gemeente Zvishavane (New Canaan) had geen vaste predikant meer sinds het overlijden van Ds. Z. Mazvabo 10 jaar geleden. Dit is een grote verlichting voor ds. Khumalo die de enige predikant was. Ds Khumalo: “Dit is een opluchting voor mij en ik ben dankbaar voor de Heere wiens genade voldoende is om mij te ondersteunen in zeer moeilijke tijden toen ik als enige predikant de zorg had voor alle gemeenten in Zimbabwe.   Moge de Heere het werk van het evangelie zegenen en dat velen mogen komen tot de zaligmakende kennis van de Heere en Verlosser Jezus Christus.”

Een uitgebreid verslag staat in het Mbuma maandblad van juni 2022.