Mbuma Mission Hospital opent kliniek in Simbo

Afgelopen dinsdag 18 oktober is in aanwezigheid van veel genodigden de kliniek in Simbo geopend. De kliniek is gebouwd om het ziekenhuis in Mbuma te ontlasten en de medische en geestelijke zorg dichter bij de mensen te brengen. Naast de kliniek in Simbo zijn er afgelopen jaren ook klinieken gerealiseerd in Lutsha en Vova.

Spreekbeurten

Als je graag een spreekbeurt wilt houden over de Mbuma zending, stuur dan een email aan en we proberen je verder te helpen!

Agenda op de website

Er is nu ook een agenda functie op de website. Zie hiervoor in het menu ‘Agenda’. Mocht u een zendingsbijeenkomst organiseren, wilt u dat dan laten weten aan ons via , dan plaatsen wij de bijeenkomst op de website.

Ds. T. Mwedzi bevestigd tot predikant in Zvishavane

Ds. T. Mwedzi is op 10 mei jongstleden bevestigd tot predikant van de gemeente New Canaan (Zvishavane) in Zimbabwe. De gemeente Zvishavane (New Canaan) had geen vaste predikant meer sinds het overlijden van Ds. Z. Mazvabo 10 jaar geleden. Dit is een grote verlichting voor ds. Khumalo die de enige predikant was. Ds Khumalo: “Dit is een opluchting voor mij en ik ben dankbaar voor de Heere wiens genade voldoende is om mij te ondersteunen in zeer moeilijke tijden toen ik als enige predikant de zorg had voor alle gemeenten in Zimbabwe.   Moge de Heere het werk van het evangelie zegenen en dat velen mogen komen tot de zaligmakende kennis van de Heere en Verlosser Jezus Christus.”

Een uitgebreid verslag staat in het Mbuma maandblad van juni 2022.

Kerkhistorische wandeling in Gouda

Kerkhistorische wandeling in Gouda

De zendingscommissie van de GGiN te Gouda heeft een kerkhistorische wandelroute gemaakt door de mooie stad Gouda. De opbrengst van deze route is voor de Mbuma-zending. De routebeschrijving is te bestellen door € 8,- over te maken op het bankrekeningnummer van de GGiN te Gouda: NL49 RABO 0322 4636 45 met vermelding van ‘wandelroute Mbuma’ en uw adres. Dan wordt de route u toegestuurd. Ook de fietsroute rond Gouda is nog verkrijgbaar voor dezelfde prijs. Voor € 15 ontvangt u zowel de wandel- als de fietsroute. Voor meer informatie bel: 06-25181258.