Misschien bent u onderstaande flyer wel tegengekomen over de avond van Clara Boer, of bent u wel op deze avond aanwezig geweest!

Zoals Clara zegt: “Soms vragen mensen wel eens wat nu het mooiste is aan Mbuma. En dan kun je veel dingen zeggen, de afhankelijkheid van de mensen, de dankbare oogjes van een kind. Maar vooral is het de geliefde psalm die vaak op Mbuma wordt gezongen: Psalm 133.”

Wat was het mooi hoe Clara aan de hand van vele foto’s een inkijkje mocht geven in het werk op het zendingsveld! We hebben veel kunnen zien en horen over het mooie werk van de zending! Ze vertelde voorbeelden van patiënten, hoe zij de tijd in het ziekenhuis beleven. Het contrast met de medische zorg in Nederland is groot, de druk op Zimbabwe is hoog.

Maar ook hoe het ziekenhuis gebruikt  wordt om Zijn werk voort te planten. Zo vertelde ze van een jongen die in de gevangenis terecht is gekomen en daar bezocht werd door een evangelist. Later mocht deze jongen in de kerk bij Mbuma komen. De Heere weet hoe het in zijn hart ligt, maar het is bemoedigend om deze verandering te aanschouwen.

Het is een aanrader om zulke avonden bij te wonen, u kunt hiervoor de agenda op de site of het maandblad in de gaten houden. Misschien wilt u er zelf wel een organiseren, neem voor vragen gerust contact met ons op door een mail te sturen naar