Geachte kerkenraden en zendingscommissie’s
Om de predikbeurten t.b.v. de Mbuma-zending, de spreekbeurten van onze zendingsmedewerkers en de verkopingen t.b.v. de Mbuma-zending in het land beter onder de aandacht te kunnen brengen verzoeken wij u om dit, wanneer dit bekend is, aan ons te melden zodat wij dit op tijd in het Mbuma-blad kunnen vermelden. Bij voorbaat hartelijk dank. Wij verzoeken u om dit te melden bij:
en