Ook dit najaar heeft de plaatselijke Mbuma zendingskrans in Genemuiden de jaarlijkse verkoopactie gehouden. Veel bestellijsten werden ingevuld en ingeleverd om, met name etenswaren, te bestellen. In de Bethelkerk in Genemuiden werden de bestelde artikelen gesorteerd en verdeeld. Op zaterdag 7 oktober 2023 zijn alle bestellingen bezorgd of afgehaald.

We kunnen terugzien op een mooie verkoopactie waarmee het werk voor Mbuma gesteund mocht worden. De totale netto opbrengst van deze actie en overige giften was € 7.000,–.

We zijn dankbaar dat deze actie ook dit jaar weer goed verlopen is en dat de opbrengst besteed mag worden aan de uitbreiding van het Mbuma Zendingsziekenhuis.

Naast de aandacht voor de lichamelijke nood, mag ook hier gewezen worden op de geestelijke noden én op de enige Heelmeester Jezus Christus.